Tikumiskās audzināšanas programma

Tikumi ir morālie ieradumi, kas atbilst morālajām vērtībām un palīdz tās īstenot dzīvē. Tikumu kopums veido cilvēka raksturu, kas ir  morāli vērtējamo personības iezīmju kopums. Tikumiskā audzināšana ietver visas tiešas un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz jauniešiem attīstīt tikumus. Skolā tikumiskā audzināšana jāpiedāvā apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, īstenojot rakstura izglītības programmu.

Šī rakstura izglītības mācību programma balstīta uz Birmingemas Universitātes Rakstura un tikumu Jubilejas centra izstrādātājiem mācību resursiem pirmsskolas un pamatizglītības skolēniem, lai palīdzētu īstenot rakstura izglītību skolās.

Oriģinālie resursi pieejami šeit (angļu valodā): https://www.jubileecentre.ac.uk/1844/character-education/. Projekts īstenots, izmantojot Kernu ģimenes fonda (Kern Family Foundation) piešķirto grantu.

Materiāli ir sadalīti pa vecuma grupām:

Pirmsskola:

  • 5–6 gadus veciem bērniem.

Pamatizglītība:

  • 1.–3. klasei,
  • 4.–6. klasei,
  • 7.–9. klasei.

Programmā katrai vecuma grupai tiek piedāvātas atbilstošas mācību tēmas, kas pielāgotas bērnu izpratnes līmenim. Mācību stundu materiāli sastāv no:

  • skolotāja darba lapām – tajās iekļauts skaidrojums par mācību stundas tēmu, ko bērniem vēlams zināt pēc stundas un kādi ir stundas atslēgas jautājumi, kā arī dažādas mācību aktivitātes;
  • prezentācijām – sākot no skolas vecuma, gandrīz visām tēmām papildus skolotāja darba lapai tiek piedāvātas arī PowerPoint prezentācijas, kuras ieteicams izmantot mācību stundās tēmas apguvei;
  • papildu materiāliem – atsevišķām nodarbībām ir pieejami foto materiāli, darba lapas un citi tēmas apguvei noderīgi materiāli.

Mācību aktivitātēs iekļauti diskusiju punkti, morālās dilemmas, refleksija un praktiskās aktivitātes skolēniem. Sadaļā “Metodiskie materiāli skolotājiem” atradīsiet detalizēto informāciju par mācību programmas saturu un struktūru, kā arī praktiskus norādījumus to izmantošanai.