Rīki ‘e-TAP’ programmas izmantošanai

Piedāvājam rīkus, kas palīdz pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmu ‘e-TAP’:

 1. Meklēšanas aplikācija “e-Tikumiem”. Šī brīvpieejas aplikāciju dod iespēju viegli atrast tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursus latviešu valodā (videos, tiešsaistes spēles, infografikas u.c.), kas iekļauti tikumiskās audzināšanas programmas “e- TAP”. Lai sāktu izmantot šo aplikāciju, uzklikšķiniet uz šo saiti!

  https://etikumiem.github.io/
   
 2. Programmas ‘e-TAP’ mājas lapas izmantošanas video pamācība. Šajā īsajā video (8 minūtes) varēsiet uzzināt, kā pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvātos nodarbību plānus, prezentācijas un citus resursus skolotājiem.

  https://www.youtube.com/watch?v=XxozdrifGAU
   

 3. Atbilstību saraksts visu mācību jomu un priekšmetu skolotajiem Šajā dokumentā apkopotas vairāk par 400 tematiskas atbilstības starp tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ tēmām (118 nodarbības plāni) un Skola2030 tēmām (26 mācību priekšmeta programmas paraugi).
  Šis dokuments strukturēts saskaņā ar Skola2030 programmas struktūru pa mācību jomām, klasēm un mācību priekšmetiem. Dodieties uz satura rādītāju, uzklikšķiniet uz Jūsu interesējošo priekšmetu, atrodiet tajā attiecīgo klasi un izpētiet piedāvātas atbilstības izmantošanai Jūsu priekšmeta stundās!­

  Programmas “e-TAP” atbilstību saraksts ar Skola2030 mācību programmu­

Tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP’ izveidota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277