• Fernández González, M. J. (2019). Par tikumiskās audzināšanas jēdzienu izpratni. Domāt. Darīt. Zināt. Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, 16–19. Rīga: Valsts izglītības satura centrs. https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/vertibas-darbos-un-vardos
  • Fernández González, M. J. (2019). Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi. Populārzinātniskais pētījuma ziņojums. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts.
    https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498
  • Fernández González, M. J. (2018). Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un starptautiskās perspektīvas. Society. Integration. Education. Proceedings of the international scientific conference. Rezekne (Latvia) May 25-26, 2018 Volume II, pp. 126-136. Latvia: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3133