Ziņas

Aicinām 2., 5. un 7. klašu audzinātājus piedalīties pētījumā “e-TAP+” par skolēnu morālo izaugsmi!

Noslēdzas tikumiskās audzināšanas projekts ‘e-TAP’

Manuels Fernandezs: Tikums ir prasme darīt labu un priecāties par to

Prezentēti pētījuma rezultāti LU “Jauno inovāciju un tehnoloģiju dienā”

Veiksmīgi noslēdzies tiešsaistes tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” aprobācijas pirmais posms

Dr. Andrejs Mūrnieks vadīs divas lekcijas e-TAP projekta ietvaros

Notikusi lekcija par tikumisko audzināšanu

Uzsākta tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija LZP projekta ietvaros

Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti prezentēti LU 78. konferencē