Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks, pēcdoktorants