Šajā sadaļā ietverti zinātniskās literatūras izpētes resursi un datu vākšanas instrumenti pētījumiem, kas saistīti ar vērtību un tikumisko audzināšanu.

Iepazīsties ar pētniecības rīkiem: