Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci (it īpaši Internet-based research, Big-data research, Design-based implementation research jomās), kā arī palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot profesionālās attīstības iespējas zinātniskajā institūcijā un sadarbībā ar sadarbības partneriem (zinātniskā institūcija un komersantu) un ārzemju zinātniskās institūcijas. Projekta rezultāti sekmēs jauniešu personisko izaugsmi un Latvijas ekonomisko uzplaukumu, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu. Projekts balstās pārliecībā, ka šos mērķus var sasniegt, veicot skolā kopīgu, pētniecībā balstītu izglītojošu darbu jauniešu transversālo kompetenču attīstībā un tikumiska rakstura audzināšanā (TC&CE), palīdzot viņiem kļūt par harmoniskām personām, zinošiem un atbildīgiem nākotnes ekonomikas dalībniekiem. Programmas zinātniskais mērķis ir nodrošināt zinātniskos pamatus programmas ARETE-school TC&CE attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, kā arī izmantot tiešsaistes izpētes metožu iespējas Pedagoģijas pētniecībā, izmantojot inovatīvo pētniecisko platformu ARETE-research.