Platformas “ARETE Research” mērķis

Platformas mērķis ir piedāvāt zinātnisku informāciju un praktiskus materiālus jauniešu morālās izaugsmes veicināšanai skolā. Šis darbs balstās pārliecībā, ka jauniešu personisko izaugsmi un Latvijas ekonomisko uzplaukumu var sasniegt, veicot skolā kopīgu, pētniecībā balstītu izglītojošu darbu jauniešu transversālo kompetenču attīstībā un tikumiska rakstura audzināšanā, palīdzot viņiem kļūt par harmoniskām personām, zinošiem un atbildīgiem nākotnes ekonomikas dalībniekiem, tādējādi veicinot izglītības sistēmas modernizāciju un humanizāciju.