Rakstura audzināšanas konferences ir lieliska iespēja, kur apgūst prasmi īstenot rakstura audzināšanas projektus un veidot sakarus ar citiem pedagogiem, kuri to dara. Daudzās no šīm konferencēm ir eksponenti, kas piedāvā dažādus rakstura audzināšanas resursus, ieskaitot grāmatas, video, mācību programmas un citus materiālus.