Platforma “Arete Research” tika izveidota pēcdoktorantūras projekta “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)” ietvaros (Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/071).

Vairāk informācijas par projekta mērķiem un aktivitātēm skatīt šeit: