Projekta apraksts:

Atbalsts skolotājiem starppersonu kompetences un rakstura audzināšanas skolā pilnveidei (ARETE CATALYST). Erasmus+ projects: 01.11.2017.–31.10.2019.

Projekta mērķis:

Sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.

Vairāk informācijas:

Erasmus + projekts

Projekta mājas lapa: Shaping characters

PROJEKTA MĒRĶIS: Radīt jaunu pieeju rakstura veidošanas izglītībā, veicinot sadarbību starp jauniešiem, skolotājiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām;

Projekta vietnes sadaļas:

Projekta mājas lapa: Rakstura elastīguma veidošana ar rakstura izglītības palīdzību.

Rakstura veidošana ir Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstīts projekts. Projekta mērķis ir radīt jaunu pieeju rakstura veidošanas izglītībā, veicinot sadarbību starp jauniešiem, skolotājiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām.

Resursu centrs: Ar rakstura izglītības palīdzību stiprināt rakstura noturību

Projekta īstenošanas gaitā partneri ir identificējuši nepilnības zināšanās un sagatavotībā, dalījušies ar labās prakses piemēriem un piedalījušies meistarklasēs, piesaistot nozares ekspertus, ar mērķi izveidot šo resursu krātuvi Jūsu atbalstam rakstura izglītības attīstībā.