7. - 9. klases skolēnu tikumiskā audzināšana

Dārgie pedagogi un vecāki! Ja jums ir ieteikumi programmas pilnveidošanai (jauni interesanti materiāli, ko varētu izmantot kādā no nodarbībām, komentāri par piedāvātajām aktivitātēm, kas noderētu citiem kolēģiem, u.tml.), uzrakstiet droši e-pastu programmas administratoram uz manuels.fernandezs@lu.lv Mēs centīsimies tos ņemt vērā un kopā pilnveidosim programmu “e-TAP”! Paldies!

Tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP’ izveidota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277

Ievads rakstura izglītībai: "Rīku kaste" 7. - 9. klasei (Tēmas pārskats )

Tēma - Veselīgas attiecības (Tēmas pārskats)


Tēma - Tava nākotne, tava pasaule (Tēmas pārskats)


Tēma - Fiziskā veselība (Tēmas pārskats)


Tēma - Tehnoloģiju pasaule (Tēmas pārskats)

Tēma - Veselīgas attiecības (Tēmas pārskats )


Tēma - Tava nākotne, tava pasaule (Tēmas pārskats )


Tēma - Garīgā veselība (Tēmas pārskats )


Tēma - Tiešsaistes pasaule (Tēmas pārskats )