Pētījuma “Rakstura un tikumu izpratne Latvijas izglītības sistēmas vidē” datu vākšanas instrumenti:

Datu vākšanas instrumenti, kas izmantoti pēcdoktorantūras pētījumā “Rakstura un tikumu izpratne Latvijas izglītības sistēmas vidē” pa sektoriem (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji).

Elektroniskā formātā (izdrukājama anketa): (pdf)

Online anketa: 

https://forms.gle/2qGgPzGhEQZq8KQ28

 

Aptauja “Character growth features of 12th grade students in Latvia” (angļu valodā)

Aptauja domāta vidusskolēnu morālas identitātes izpētei. Tā iever sevī jautājumus par skolēnu viedokli attiecībā uz viņu rakstura izaugsmi, attieksmēm par rakstura attīstību, iesaistīšanos rakstura veidošanas aktivitātēs, gandarījumu un saņemto atgriezenisko saiti par rakstura attīstības procesu, kā arī īsu interviju – dzīves stāstu par rakstura attīstību.