Uzsākta tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija LZP projekta ietvaros

Latvijas Zinātņu Padome piešķīrusi zinātnieku individuālu grantu projekta "Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā) - e-TAP” īstenošanai no 01.12.2020 līdz 31.12.2021.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā - vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandeza vadībā.

Programmas pirmais solis ir tās aprobācija skolās, kas notiks no 2021. g februārim līdz aprīlim. Skolotāji, kas vēlēsies piedalīties programmas aprobācijā, var pieteikties individuāli un varēs iesaistīties šajā procesā tik lielā apmērā, cik viņi vēlēsies. Vairāk informācijas par aprobācijas procesu pieejama šeit:

Skolotāji, kuri vēlas piedalīties projektā, var pieteikties līdz 15. janvārim, aizpildot pieteikšanās anketu šajā saitē

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277.

Dalīties