2023. gada maijā notiks 2. mērījums par skolēnu morālo izaugsmi

Aptuveni 120 klašu audzinātāji, kas strādā 3., 6., un 8. klasē, ir iesaistījušies pētījumā “e-TAP+” par skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu. Šajā pētījumā ar ‘morālo raksturu’ saprotam cilvēka spēju stabili vadīties pēc labiem, ētiskiem morāles principiem un vērtībām, piemēram, cieņas, taisnības, atbildības, mīlestības utt.

Pētījums izraisīja interesi sabiedriskajos mēdijos un tā rezultāti tika atspoguļoti Latvijas Universitātes mājas lapā. Ar populārzinātnisko ziņojumu par pētījumu var iepazīties šajā saitē.

Šis mērījums ir otrais solis vērienīgā trīs gadu garā longitudinālā pētījumā par bērnu un jauniešu tikumisko izaugsmi Latvijā, un tas tika izstrādātas Latvijas Zinātnes padomes projekta ““Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385.

Ja rodas kādi jautājumi par pētījumu, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Dr. Manuelu Fernandezu: manuels.fernandezs@lu.lv, +371 26253625

Dalīties