Pamatnostādnes par skolotāju izglītību un rakstura audzināšanu

Visspēcīgākais rīks skolēnu un studentu rakstura audzināšanā ir paša skolotāja piemērs.

Attīstīts raksturs, kā arī apziņa par tā ietekmi uz līdzcilvēkiem, spēja uzņemties atbildību gan par sevi un sava rakstura pilnveidošanu, gan savu ietekmi uz skolēnu un studentu rakstura audzināšanu. 

Skolotāja loma sabiedrībā ir ļoti nozīmīga, kā arī ļoti prasīga. Labs skolotājs spēj ne tikai atvērt skolēniem jaunu zināšanu pasauli, bet arī iedrošināt un izaicināt viņus jauniem atklājumiem. Tajā pašā laikā būt atbalstam brīžos, kad skolēniem nepieciešama palīdzība. Šī saikne paver iespēju veidot skolēnu raksturu, iespēju palīdzēt to pilnveidot un izkopt. Lai skolotājs pilnībā realizētu savu sūtību, tad nepietiek vien ar zināšanu tālāku nodošanu, ir jāizmanto arī šī iespēja palīdzēt skolēniem augt un attīstīt savu raksturu. 

Vairāk par skolotāja lomu izglītībā, kā arī rakstura izglītošanā iespējams lasīt šeit (materiāls pieejams angļu valodā):