“Rakstura izglītības ietvars skolām” izskaidro, kas ir rakstura izglītība un kāpēc tā ir svarīga. Ietvars aicina visas skolas skaidri norādīt, kā tās sekmē skolēnu rakstura attīstību. Tas ietver ‘Rakstura sastāvdaļas’: intelektuālos, morālos, pilsoniskos un darbības tikumus, kas darbojas kopā, lai attīstītu ‘praktiskās gudrības’ meta-tikumu. Tas ietver arī “Morālās attīstīšanas neoaristotelisko modeli”, kas attēlo iespējamos ceļus uz tikumisko dzīvi, izceļot agrīnas audzināšanas ģimenē nozīmi. Ietvars skolu apsvēršanai piedāvā rakstura izglītības perspektīvu, nevis gatavu rakstura izglītības projektu. Kaut arī tā ir izstrādāta skolu un skolotāju valodā, tā ir elastīga un piemērojama visiem cilvēkiem, organizācijām un institūcijām, kas cenšas noskaidrot savu attieksmi pret rakstura attīstību.

Satura rādītājs:

 • Rakstura audzināšanas pamatprincipi
 • Kas ir rakstura audzināšana
 • Kas nav rakstura audzināšana
 • Morālās attīstīšanas psiholoģija
 • ‘Morālās attīstīšanas neoaristoteliskais modelis’.
 • Kuri tikumi veido labu raksturu?
 • Rakstura sastāvdaļas
 • Tikuma komponenti
 • Tikuma pratība
 • Rakstura audzināšanas mērķi
 • Raksturā balstīts skolas etoss
 • Skolotāji kā rakstura izglītotāji
 • Rakstura audzināšanas izvērtēšana
 • Kāpēc rakstura audzināšana ir svarīga

Noderīgi resursi: