"11 Principus" izveidoja biedrība Character.org, kas jau ir palīdzējis tūkstošiem skolu atmest neefektīvas pieejas un panākt reālu, pamanāmu progresu ceļā uz pozitīvu un veselīgu mācību iestādes kultūru un klimatu. Šīs biedrības darbības pamatā ir mācību iestāžu sekmēm paredzētais ietvars: Efektīvās rakstura audzināšanas "11 Principi". Šie "11 Principi" piedāvā konkrētus, izmērāmus nosacījumus, no kuriem skolas var uzsākt – un vadīt  – veiksmīgu visaptverošas rakstura audzināšanas programmu.

Tā kā šos "11 Principus" izstrādājuši ASV valsts mērogā labākie speciālisti un pasniedzēji, tie tiek plaši atzīti par vispilnīgāko un efektīvāko ietvaru mērķtiecīgiem rakstura audzināšanas pasākumiem. Lai arī nepastāv viens pareizais priekšraksts efektīvai rakstura audzināšanai, šie "11 Principi" nodrošina konkrētu, praktisku ietvaru, vienlaikus dodot iespēju pielāgotai izmantošanai – saskaņā ar katras mācību iestādes unikālo kontekstu un kultūru.

Iepazīties ar 11 Principiem (dokuments latviešu valodā)

Efektīvās rakstura audzināšanas "11 Principi"

 1. Pamatvērtības tiek raksturotas, ieviestas un iekļautas mācību iestādes kultūrā
 2. Mācību iestāde apraksta “raksturu” visaptveroši, lai ietvertu domāšanu, jūtas un darbības
 3. Mācību iestāde izmanto visaptverošu, apzinātu un proaktīvu pieeju rakstura attīstībai/audzināšanai
 4. Mācību iestāde izveido (ieinteresētu) kopienu, tādu, kuru raksturo rūpes par citiem
 5. Mācību iestāde nodrošina audzēkņiem iespējas praktiski darboties morālajā sfērā
 6. Mācību iestāde piedāvā jēgpilnu un izaicinošu mācību programmu, kas ciena visus skolēnus, sekmē to rakstura attīstīšanu un palīdz tiem gūt panākumus
 7. Mācību iestāde veicina audzēkņu pašmotivāciju
 8. Visi darbinieki līdzdarbojas rakstura audzināšanas īstenošanā un laba parauga rādīšanā
 9. Mācību iestādes rakstura audzināšanas projektam ir ‘dalīta līderība’ un visaptverošs atbalsts pastāvīgiem uzlabojumiem
 10. Mācību iestāde iesaista ģimenes un kopienu kā partnerus rakstura audzināšanas projektā
 11. Mācību iestāde regulāri novērtē savu rakstura audzināšanas īstenošanu, tās kultūru un klimatu, un audzēkņu rakstura izaugsmi

Vairāk par "11 Principiem" (materiāli pieejami angļu valodā):