Rakstura audzināšānas rokasgrāmata skolām:

Rokasgrāmata Rakstura audzināšānas rokasgrāmata skolām piedāvā skolām ieteikumus, pieejas un metodes savu rakstura audzināšanas programmu pašnovērtēšanai (tulkotie materiāli pieejami word .docx formātā):

Šeit varat iepazīties ar orģinālajiem materiāliem angļu valodā:

Rokasgrāmata Character Education: Evaluation Handbook for Schools piedāvā skolām ieteikumus, pieejas un metodes savu rakstura audzināšanas programmu pašnovērtēšanai (resursi angļu valodā)