Aicinām iepazīties ar rakstura un tikumiskās audzināšanas materiāliem skolotājiem

Materiāli vidusskolēniem par draudzēšanos un gatavošanos ģimenes dzīvei

https://celauzgimeni.lv/

Portālā „Ceļā uz ģimeni” jaunieši var meklēt padomus par to – kā veidot attiecības, lai tās īstenotos laimīgā ģimenes dzīvē. Portāla veidotāji ir Latvijas Universitātes mācību spēki, kuriem ir pieredze dažādās ar ģimenes problēmu risināšanu saistītās jomās, pedagoģijā, kā arī ģimenes dzīvē. Katrā no sadaļām (‘Attiecības’, ‘Praktiski padomi’, ‘Ģimene kultūrā’) ir informācija, jautājumi, aptaujas un uzdevumi, kas var noderēt skolās apgūstot ģimenes mācību, ētiku, sociālās zinības, kulturoloģiju, kultūras vēsturi, dzīves ziņu vai mājturību. To var izmantot arī audzināšanas nodarbībās.

Citi materiāli latviešu valodā:

Materiāli angļu valodā: